Sinds jaar en dag beluister ik wat er in mensen omgaat op het moment dat werk, presteren en samenwerken wat problematisch wordt of dreigt te worden. Ook het effect van relationele betrekkingen en verhoudingen ervaar ik van dichtbij. Ik denk na en mee over oplossingen die er toe doen waardoor mensen vertrouwen en respect en niet in de laatste plaats een oprechte interesse vanuit hart en ratio in elkaar tonen en bieden.

Wetenschap komt tot stand door onderzoeken, denken en verklaren; meten is weten. Wijsheid ontstaat door te voelen, te doorgronden, te beleven en te vertellen (delen en ontvangen).

Het effectief kunnen organiseren en tevens leiden van veranderprocessen (transformaties) langs de menskant vormen daarin mijn ‘rode draad’. Modellen en systemen zijn daarbij mooie hulpmiddelen, maar de mens is degene die het anders denken en doen vorm en inhoud mag geven.

Mijn ervaring en inzichten (theorie en praktijk) hebben uiteindelijk geleid tot het ACMKC® podium vol specifieke programma’s. Daarin staan geïntegreerde aanpakken van zakelijke resultaten met de menskant centraal. Projectmanagement en Verandermanagement gaan hand in hand. Ook het kameraadschap. Het contact en een relatie zijn vaak bepalend voor het beoogde succes dat je met elkaar wilt bereiken. Succes is geen een doel op zich, maar eerder de bekroning van een mooie samenwerking tussen mensen. Een mooi spel vol tactieken en uitdagingen.

Het delen van de verkregen kennis en inzichten is iets wat ik graag nastreeft; een helpende hand om samen tot goede keuzes en oplossingen te komen. Leren door te begrijpen en er iets mee gaan doen. Voorwaarts gaan als een vanzelfsprekende beweging…..het zit al in de genen. Een leerweg die je niet in 1 dag of workshop zomaar doorloopt. Verandermanagement is een vak; een State of The Art.

Het toepassen van Verandermanagement vraagt geduld, bedachtzaamheid, kennis en bekwaamheid door je te verdiepen, creativiteit en flexibiliteit en vooral begrepen worden en begrijpen wat er wordt gezegd, getoond en geduid. Een pallet vol kleuren met verschillende penselen en andere instrumenten om vanuit het nagenoeg niets wonderbaarlijke creaties te laten ontstaan. Van ontwerpen naar design met steeds een goed en scherp oog voor de details. Wat kan beter en daardoor anders is steeds de terugkerende vraag op het antwoord wat in jouw gedacht speelt. Visualiseren en realiseren; corrigeren door te evalueren.