Algemeen

ACMKC® initieert en faciliteert research (wetenschappelijk/praktijk) en ontwikkeling van leeromgevingen (ook digitaal) op strategisch niveau binnen het brede spectrum van bedrijfskunde, organisatiekunde, ondernemerschap en human resource management.

ACMKC is een open kennisplatform en samen met haar initiators en experts gericht op het ontwikkelen van het vermogen van een ieder om veranderprocessen en leiderschap (als managementfunctie) effectief langs de menskant te organiseren, te managen en te borgen. We creëren daarmee een dynamische verandercapaciteit met bijbehorende verandercompetenties en set aan bijbehorende vaardigheden. We leveren tevens de performance die nodig is om een ALMA-leider te kunnen worden.