Het ACMKC Strategisch Veranderplan en jouw Business Case

Inventariseren, meten en vastleggen (impact analyses)

Informatie 

Analyseren, ordenen en prioriteiten bepalen (Design thinking)

Informatie 

Agenderen en opdrachtverstrekking (faciliteren en autoriseren)

Informatie 

Uitvoeren, borgen en monitoren (Lerend vermogen met business case)

Informatie