WAT BEWEEGT ONS

We leven in een tijd waarin de mensheid meer dan ooit tevoren gezamenlijk verantwoordelijk is voor elkaar. Persoonlijk leiderschap als economische en maatschappelijk motief om beoogde successen met elkaar te kunnen en mogen delen. Delen door te geven, te mogen ontvangen om weer te kunnen delen. Er is niet meer één waarheid en het goede antwoord hoeft niet het juiste te zijn. Er is een uitgesprokenere mening over wat we ‘willen’ met meer bewustwording dat we daarvoor iets echt ‘moeten’ doen.

 

Veranderingen volgen op veranderingen en de zoektocht naar oplossingen die er toe doen staan onder druk. Snelheid, toegankelijkheid, middelen en geld maken dat we anders met onze tijd moeten omgaan en ook nog eens anders met elkaar. Het tijdperk van radicale veranderingen met de daarbij nodige transities is aangebroken waarin het internet en het individu een hele grote rol vervullen. Veiligheid en gezondheid staan centraal in ons denken en doen over kwaliteit van leven.

 

In onze aanpak kiezen we voor eenvoud, duidelijkheid en begrijpen van de betekenis van de woorden ‘Wat, Waarom en Wie’. We organiseren bewustwording, tastbaarheid en beleving (voelen, zien en internaliseren) om te kunnen volgen door te verbinden (leiderschap).
Wij willen daarin van betekenis zijn: het werkelijk bieden of creëren van oplossingen waardoor een ieder die dat wilt zich kan ontwikkelen om trends en opties van deze tijd een mooi gezicht te bieden. Een gezicht vol zekerheid, inspiratie en uitdagingen. Een gezicht dat straalt ook al is het even lastig. We brengen ‘hoe je gezien wil worden’ daadwerkelijk tot stand; zichtbaar en tastbaar vanuit bewustwording en passie.

 

We spreken over de functie en betekenis van ‘Mindfulness’; een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen: aanvaarding. Wij vullen dat aan met bewustwording van plezier, gelukkig voelen, samen delen en ontvangen, accepteren dat het goede antwoord niet het juiste hoeft te zijn, er vele waarheden zijn, blij gevoel uiten en tonen en vooral laten zien dat je ‘mens’ bent.

 

Onze ‘ALMAatjes’ en business partners kenmerken zich als professionals in het vakgebied met een ongekende passie om met anderen kennis en ervaringen te mogen delen. Dat staat bij ons voorop! Wij zijn in staat om vanuit onze passie en waarden een ieder die dat echt wil mee te nemen in een avontuur vol uitdagingen, ontdekkingen, ontwikkelingen en bewustwordingen. Progressie en geluk zijn onze drijfveren.