DE ‘ALMA’ ALS TYPERING VAN DE 21STE EEUWS LEIDER

(Bron: ACMKC® Artikelen van Eugene Valentijn)

De trends lijken zich te concentreren rond een aantal thema’s. Leiderschap, ondernemerschap, algemeen management, verandermanagement en talentmanagement.  Aanvankelijk draaide alles om een economisch goed functionerende wereld, maar met de heersende pandemie veroorzaakt door het COVID-19 virus staat een veilig en gezond leven van de mens centraler dan ooit tevoren. De mens zelf is in dat sociaal-maatschappelijk streven verantwoordelijker geworden; voor zichzelf en voor anderen. Het wel en wee van de mensheid is leidend geworden voor politiek bestuurders en andere gezaghebbenden. Een beroep op ons allen; een dringend verzoek om leiderschap van een ieder.

 

Door trends in onze samenleving ontstaat er ook vaak een stijgende onvrede van en in organisaties en dit kan een teken zijn voor de groeiende behoefte aan een nieuwe vorm van leiderschap. Anders gezegd er is een groeiende behoefte aan een nieuw paradigma van leiderschap.

Leidinggeven is namelijk meer geworden dan het hanteren van de al bekende theoretische stijlen. Inzicht in wat je nodig hebt om een goed leider te zijn, in een organisatie die wordt beheerst door de waan van de dag, is een cruciale factor geworden om te kunnen overleven.

Grote leiders zijn altijd in staat geweest om op grond van persoonsgebonden eigenschappen de mensheid naar zich toe te trekken. Zij weten vanuit een bepaalde overtuiging mensen aan zich te binden. Een ‘nieuwe’ leider moet klaarblijkelijk daarmee beschikken over oorspronkelijkheid en passie. En dat weet hij als bron van motivatie en inspiratie over te brengen.

 

Wat zijn dan die persoonsgebonden eigenschappen?

 • De nieuwe leider moet charismatisch zijn.
 • De nieuwe leider beschikt over pro-activiteit.
 • De nieuwe leider is emotioneel intelligent.
 • De nieuwe leider heeft een kritische zelfreflectie.
 • De nieuwe leider kan goed communiceren.
 • De nieuwe leider kan zich heroriënteren op zijn eigen conditioneringen.
 • De nieuwe leider is in staat om mensen te inspireren.
 • De nieuwe leider krijgt mensen mee omdat zij zinvolheid ervaren in het overbrengen van zijn overtuiging.
 • De nieuwe leider kan mensen aan zich binden, zodat er wordt samengewerkt om organisatiedoelen te bereiken.
 • De nieuwe leider is in staat om het lerend vermogen van zichzelf en zijn medewerkers te vergroten, zodat het lerend vermogen van de organisatie vergroot.

Kortom: bovenstaand profiel wordt ontleent aan persoonlijke kwaliteiten en vormen van bewustwording van de nieuwe leider. Hiermee wordt het coachend vermogen van de nieuwe leider belangrijker dan ooit tevoren.
 
‘Hoe kunnen we dan coachen vanuit eenduidigheid?’
Nieuw leiderschap dient hiervoor meer naar persoonlijke motieven en oorspronkelijkheid te worden getrokken. Het hanteren van een ‘tool’ of het toepassen van ‘trucjes’ is daarmee uit den boze. Nog te veel leidinggevenden baseren hun kwaliteiten aan inhoudsdeskundigheid en niet aan datgene wat zij vanuit oorspronkelijkheid en passie dienen toe te passen. Nieuwe leiders hebben inzicht in zichzelf en zijn van daaruit in staat om inzicht in de ander te krijgen teneinde mensen in beweging te brengen om organisatieresultaten te kunnen bereiken.

Draagvlak is niet als eis aanwezig, want dat moet je als nieuwe leider verdienen. Dat vergt een hoge mate van inzicht in de persoonlijke drijvers en voorkeuren van medewerkers. Dat vraagt om kwalitatieve communicatie en emotionele intelligentie is daarbij van cruciaal belang. Dat verlangt een voorbeeld vanuit oorspronkelijkheid en passie. Dat verlangt vertrouwen over en weer in een omgeving waarbij zekerheden en onzekerheden elkaar snel afwisselen.
 
‘De nieuwe leider wordt niet geboren!!’

De nieuwe leider kan zich de essentiële zaken die nodig zijn om alle trends het hoofd te bieden aanleren. De nieuwe leider heeft daarvoor een omgeving nodig waar alle kennis, kunde en vaardigheden aanwezig zijn om zich dit eigen te maken. De nieuwe leider kan zichzelf zodoende creëren door deze dynamische leeromgeving. Artificial Intelligence als bron voor data.

In het aanbieden van deze dynamische leeromgeving voor de nieuwe leider wil ALMA Changemanagement Knowledge Center (ACMKC®) een cruciale rol van betekenis spelen.
 
‘ALMA Changemanagement Knowledge Center is op zoek naar de ALMA’s van deze tijd’

De titel ALMA is een titel van persoonlijke erkenning. Het is synoniem voor meesterschap, omdat onze gebruikers/deelnemers vanuit hun oorspronkelijkheid en passie, in een dynamische ALMA leeromgeving, werken aan hun persoonlijke kennis en bewustwording.

De titel ALMA houdt daarmee in dat onze klanten kennis, kunde en attitude hebben ontwikkelt om pro-actief om te gaan met de impact die mondiale en nationale trends hebben op hun organisaties en de mensen die daarin werkzaam zijn.

De titel ALMA houdt in dat onze gebruikers/deelnemers in staat zijn om een onderscheidend en succesvol organisatiebeleid neer te zetten, een strategie te vormen die vruchtbaar is en op een menselijke manier veranderingen kunnen doorvoeren.

De titel ALMA houdt in dat onze klanten een persoonlijke overtuiging en coachend vermogen hebben ontwikkelt die hen in staat stelt om hun medewerkers aan zich te binden, doordat hun medewerkers zinnigheid ervaren in het volgen van de ALMA.
 
PROFIEL VAN ‘DE ALMA

 • Een ALMA beschikt over charismatische macht.
 • Een ALMA weet mensen vanuit een bepaalde overtuiging (motiveren) aan zich te binden.
 • Een ALMA is pro-actief en alert.
 • Een ALMA verliest de tijd en de omstandigheden waarbinnen hij beslissingen neemt niet uit het oog.
 • Een ALMA bezit een emotionele intelligentie.
 • Een ALMA bezit vaardigheden om leiding te geven.
 • Een ALMA is zich bewust van zijn eigen persoonlijke eigenschappen.
 • Een ALMA krijgt mensen vanuit vormen van oorspronkelijkheid in beweging.
 • Een ALMA kan inspireren.
 • Mensen ervaren zinvolheid in het volgen van een ALMA.
 • Een ALMA weet mensen te binden om organisatiedoelen te bereiken.
 • Een ALMA kan zijn eigen lerend vermogen en die van anderen laten groeien en daarmee het lerend vermogen van de organisatie.
 • En bovenal…..Een ALMA is in staat binnen de dynamische leeromgeving van ACMKC zichzelf te creëren.