Programma Opleidingen

Het ACMKC programma wordt in verschillende vormen aangeboden:

Programma MV1: Methodisch leiden van een veranderproces

  • 5 dagen (in totaal) met certificaat ‘Certified Change Manager’
  • Doelgroep: managers en leidinggevenden (waaronder middenkader/projectleiders)

Programma MV2: Methodisch managen en leiden van veranderingen

  • 4 dagen en 1 terugkomdag (uitwerking en presentatie praktijkopdracht) met certificaat ‘Certified Strategic Changemanager’
  • Doelgroep: CEO’s, Hoger Management, Raad van Bestuur, Programmamanagers etc.

Programma MV3: Train-The-Trainer Verandermanagement

  • 5 leerfasen, duur gemiddeld 6 maanden. De toegang is beperkt in verband met kwaliteitseisen en distributierechten. Alleen kandidaten die met succes het meerdaagse ACMKC ‘Methodisch leiden van een Veranderingsproces©’ hebben gehaald en het Certificaat hebben ontvangen worden toegelaten tot het ACMKC Train The Trainer® programma Verander Management (TTT- VM). De kandidaat dient te voldoen aan het competentieprofiel ACMKC TTT- VM. Een assessment kan onderdeel uitmaken van het beoordelen van een toelating tot het TTT- VM;
  • Doelgroep: consultant, adviseur, docent/trainer die professioneel aan de slag wil met de methodiek.