Weg met COVID-19…..we willen schoon schip maken door het oude te verwijderen of te verruilen en ruimte maken voor iets anders en daarmee beters. Het betere berust nog steeds op beelden en verhalen die we herinneren van de tijd voor COVID-19……het oude vertrouwde of de koestering van nieuw geluk. Het anders gaan denken, doen en handelen in een verwarde en ontregelde mondiale samenleving vol weerstanden en tegenstrijdigheden. Een nieuw tijdperk voor de mensheid is aangebroken. En wat voor een, vol uitdagingen, innovaties, ontkenningen en meer. Weerstand is en blijft de norm!
 

Politiek-bestuurlijke gezaghebbers met eigen meningen, opvattingen, keuzes en belangen vormen in de strijd tegen deze ‘gezamenlijke vijand’ geen coalitie en afspraken lijken soms op elkaar; uitvoeringen zijn heel verschillend en weerstand bestaat uit eens of oneens.
 
De overlevingsstrategie van ons allen in het nu heet Solidariteit en Acceptatie en vervangt – weliswaar- tijdelijk alles wat te maken heeft met status en geld. Compensaties lijken in overvloed aanwezig….uw vraagt en de overheid draait! Geld lijkt ineens oneindig leverbaar te zijn; zo niet dan creëren we het.
Macht blijft een lastig fenomeen en zolang dat overheerst zullen gedragsveranderingen in het ‘anders’ (saamhorigheidsgevoel) met elkaar gaan samenwerken als een ongewenste plaag worden gemarkeerd en dat willen we niet meer. We willen nieuwe en andere leiders volgen…… leiders die weten wat goed voor jou is en kwaliteit van leven als doel voor ogen hebben. We moeten gaan innoveren en investeren met nieuwe middelen….maar ineens staat geld ten gevolge van economische crisis situaties toch weer onder druk.
 
De behoefte aan mentale kracht en weerbaarheid neemt met de dag toe. We hebben contact (media kanalen) op een andere manier georganiseerd waardoor de relatie een andere beleving krijgt. Ervaar je een te zware draaglast zowel privé als werk gerelateerd en wil je daadkracht ontwikkelen? Advies: richt je tot ons. Wij willen je graag ondersteunen als coach, klankbord, procesmanagers en meer. Schroom niet. Een eerste kennismakingsgesprek kan geen kwaad, toch? Bel of mail ons en we komen in gesprek. Weet dat stress heel veel gezichten heeft en er zomaar een horde aan sluipwespen op de loer liggen