Het ACMKC ® Methodisch Verandermanagement programma is niet gebaseerd op één bepaald voorgeschreven model, maar bestaat uit een procesbeschrijving met acties en activiteiten vervat in een logische structuur van denken, doen en handelen. Een soort van navigator die je gaande weg jouw route steeds bijstelt of aanvult met informatie (gegevens) die ertoe doen.

Het eindpunt waar je naar toe wilt is vooraf al gemarkeerd, maar de weg ernaar toe bevat elementen van onduidelijkheid en onzekerheden. Je mist onderdelen van het kompas wat steeds koersbepalend is. Het kompas geeft niet aan wat jij allemaal tegenkomt of ontbreekt om op koers te blijven; het kompas geeft richting aan de juiste koers; niet meer dan dat. Volg je het kompas blindelings dan ben je zeker op weg, maar je kan ook zomaar ineens de weg kwijt zijn tegen beter weten in.

Wat leer je tijdens de training:
• Je leert veranderprocessen beter te begrijpen; je leert tevens hoe je gedrag in positieve zin kan beïnvloeden. Je krijgt inzicht in weerstanden.
• Je leert hoe je een verandering methodisch als proceseigenaar vorm en inhoud kunt geven. Van analyse naar doorgronden.
• Je leert hoe je een strategisch veranderplan maakt dat werkt! Je stuurt op snelheid van adoptie en resultaat door menselijk toedoen op een juiste manier te bewegen.
• Het managen (organiseren) van de menskant in projecten en plannen staat centraal. Je bouwt dynamische verandercompetenties en coalities.