Een interview met Margo Sentjens (eigenaar RimoZio). Zij is een expert op het gebied van herstel van iemands persoonlijke balans. Een ervaren en bedreven coach en therapeut gericht op het persoonlijk individu. Zij is materiedeskundige en Repairing Balance® Coach.  Daarnaast heeft zij enige jaren meegewerkt aan de totstandkoming van de ACMKC® programma’s en producten. Samen met Patricia van der Stap (Systeem therapeut en eigenaar Innerlijke Flow) verzorgen zij specifieke onderdelen en programma’s binnen het ACMKC aanbod. Energiebanen, Mentale kracht en weerbaarheid met vormen van Personal Healing staan in hun ondersteuning en expertise centraal.

 

“Het heeft even geduurd voordat de ACMKC® programma’s via deze website publiekelijk toegankelijk zijn gemaakt. In de afgelopen jaren is door Eugène Valentijn hard gewerkt aan een methodisch programma wat gebaseerd is op een duurzaam curriculum dat voldoet aan een zogeheten wereldwijd erkend standaardpakket voor de toepassing en levering van methodische Verandermanagement. In de nieuwe programma’s heeft Eugène nadrukkelijk gekeken naar de verschillende rollen van een verandermanager of opdrachtgever (sponsorschap) in het hier en nu. Met zijn jarenlange praktijkervaring en kennis (expertise in het vakgebied) heeft hij niet alleen menig organisatie van binnenuit ondersteunt in veranderprocessen, maar ook steeds ontwikkelingen in hedendaagse trends weten te plaatsen. Wat werkt dan wel en wat niet? Wat als je met elkaar problemen en of knelpunten onderkent en er geen oplossing voorhanden lijkt te zijn. Verander je dan het systeem van een organisatie of richt je op wat mensen daarin willen en kunnen betekenen? En vooral ‘wat heb je nodig om jouw rol in het tijdsbeeld van nu en later zinvol en juist te kunnen vervullen’. Dat lijkt allemaal simpel, maar het als persoon ondergaan van een verandering is net iets anders als verantwoordelijk zijn van het effectief organiseren van een verandering langs de menskant. In een gesprek met Eugène wordt al snel duidelijk dat hij praat over datgene wat de bedoeling is in het tijdsbeeld van nu en wat mogelijkerwijs gaat komen.

Sociologische ontwikkelingen en effecten bepalen naar zijn mening in belangrijke mate de wijze waarop mensen met elkaar een soort van innovatieve zoektocht aangaan om te bereiken wat de bedoeling is of gaat worden. Daarbij betrekt hij trends, ontwikkelingen, gevolgen en effecten en eerdere ervaringen vanuit maatschappelijk en economisch perspectieven

(‘Wat hebben we waarvan geleerd en wat maakt dat het volgens jou anders moet’ zou zomaar een vraag in een gesprek met hem kunnen zijn)

Het steeds maar bijstellen van zijn programma’s naar vandaag de dag en morgen …. lijkt erop of zijn ‘levenswerk’ maar niet afkomt. Wat dat betreft heb ik heel wat mooie dialogen met Eugène over inhoud, visies en meer gevoerd, en ook daar leek geen eind aan te komen. Het vakgebied is zowat genetisch in hem ontwikkeld. Maar, dat heeft zijn redenen. Een daarvan heeft te maken met zijn verkregen inzichten als internationaal Full Instructor/Trainer voor een van de eerste wereldwijd toon aangevende organisaties in het verzorgen van methodisch verandermanagement programma’s.  Daardoor heeft hij een tijd lang gezien, beleefd en ervaren hoe Verandermanagement processen in andere landen plaatsvinden. Verschillende machtssystemen, politiek-bestuurlijke aspecten, culturen en waardesystemen, economische ontwikkelingen, sociologische omstandigheden en situaties hebben hem waardevolle informatie verschaft om te begrijpen waar je bent en wat je wel of niet kan beïnvloeden om ‘iets’ anders en daarmee beter te laten zijn of voelen. Wat hoort en past in ons Hollands denken, doen en handelen. Wat maakt dat wij daarin anders zijn dan bijvoorbeeld in China, Zuid-Afrika, de VS, Engeland etc. Steeds maar maatwerk willen bieden met bijbehorende denkprocessen en ook niet altijd direct een kant en klaar antwoord of oplossing voorhanden hebben, maakt dat het soms zo uitdagend en spannend voor hem wordt.  En ‘zijn honger’ neemt maar steeds toe naarmate elk vraagstuk of gedachte bij hem voorbij komt. Niet om te vergelijken of te beoordelen, maar veel meer om te begrijpen.

Het is eerder zijn voorkeur perfectionisme steeds positief te benaderen om van daaruit in een dialoog te acteren. Het uitgaan van beperkingen, onmogelijkheden of een excuus waarom niet… is datgene wat we steeds met elkaar herhalen en inmiddels al weten. In het nadenken over ‘Wat dan wel?’ zoekt Eugène alles uit; het zijn verdiepingen die voor hem vanzelfsprekend zijn om te begrijpen wat je iemand verteld, meegeeft of adviseert. En vooral dat zelf begrijpen is steeds zijn uitdaging.

Dat houdt blijkbaar ook nooit op, immers, de meest constante factor in ons leven is verandering en daarmee is het een continu evoluerend iets. Een cyclus met een ‘Never Ending Story’ gevoel”.

 

De knoop is wat Eugène betreft nu eindelijk doorgehakt. Toegang tot de ACMKC® programma’s is eindelijk voor een ieder mogelijk. Goed uitgebalanceerde programma’s met inzichten en kennis van en over “The Best Practices in Changemanagement Worldwide” alsmede gedrag van mensen. Dat alles gericht op het verkrijgen van kennis (nieuwe informatie) en effectief leren door te begrijpen te doen en te evalueren. Vooral aandacht voor ‘met Wie heb je het contact en een relatie en bij Wie moet je waarvoor zijn’.  Kortom, de kortste route naar de meeste waardevolle informatie. Snelheid van adoptie met logica en realisme voorop.

Margo Sentjens, MFC

Eigenaar Remozio

Repairing Balance® Coach

 

Patricia van der Stap

Eigenaar Praktijk Innerlijke Flow en Coaching 

Consultant Systeem Opstellingen