COMMUNITY OF PRACTICE VAN EN VOOR DE ACMKC LEDEN/ALUMNI

Het ACMKC Community of Practice is een kennisplatform dat zich o.a. richt op het ontwikkelen en beheren van de relevante kennis, kunde en vaardigheden van en voor de change manager Practioner. Hierin treffen deelnemers en alumni (studenten en of deelnemers aan ACMKC educatieve programma’s in het bezit van een door ACMKC toegekend Certificaat of Diploma) elkaar, aangevuld met professionals op het gebied van verandermanagement en Personal Leadership. Het platform wordt beheerd door het ACMKC Quality Center en wordt mede ondersteund door Derigo BVBA te België (Hoofdkantoor te Vilvoorde) en RimoZio (hoofdkantoor te Sittard –Nederland).

 

De inhoudelijke werkgebieden voor dit platform hebben betrekking op:

 • Kennisverrijking
 • Kennisverbreding
 • Kennisverdieping

De Community of Practice (in het licht van onze zienswijze gelijk te stellen aan de Community of Knowledge) is gebaseerd op de volgende drie pijlers:

 1. Body of content; het gaat hierbij om de ontwikkeling van het kennisgebied voor de handelsmissie;  oriëntaties op trends, ontwikkelingen en noem maar op die aan de hand van workshops en werkconferenties worden georganiseerd. Onderzoek, studies etc.
 2. Body of profession: de professionele expertise die wordt ingebracht door de leden.
 3. Body of attitude: de focus van alle professionals dient te zijn gericht op het bereiken van realistische doelen in het licht van de handelsmissie.

Dezelfde Community of Practice kan de volgende activiteiten beschikbaar stellen:

 • Onderzoek en studies (research en veldwerk)
 • Lezingen, workshops, bijzondere events etc.
 • Organisatie advies en consultancy aan ondernemers
 • Procesbegeleiding in strategische targets (ondernemerschap)
 • Opleidingen op verschillende niveau’s (doelgroepen en functioneel) waarbij kan worden gedacht aan:
  1. korte cursussen en trainingen (inhoud gerelateerd)
  2. workshops en werkconferenties
  3. organisatie begeleiding (interim functie)
  4. overige opleidingen op postacademisch niveau
  5. persoonlijke ontwikkeling (loopbaanplanning en loopbaanbegeleiding en persoonsgebonden begeleidingen op het gebied van vaardigheden, effectiviteit, coaching en leiderschap, management, ondernemerschap, mentale weerbaarheid etc.)
  6. Het 21ste Eeuws leiderschap (mede gebaseerd op de inzichten van Stephen Covey)
  7. Human resource producten en instrumenten (eigen portfolio beschikbaar)
  8. Governance (voor bestuurders, raad van commissarissen, directies etc.)
  9. Verandermanagement Methodologie als topic. Gaat om een modulair programma dat in verschillende vormen en toepassingen kan worden ingezet.

De leden en de alumni gekwalificeerde deelnemers ontvangen voor hun deelname aan de ACMKC COP activiteiten een aantrekkelijke korting. Lees meer daarover in de websites van ACMKC, Derigo (Be) en RimoZio.

Het overbrengen van kennis (theorie en praktijkbeschrijvingen) via reguliere leeromgevingen is ons niet vreemd. We kennen allemaal de bestaande leervormen zoals frontaal lesgeven, action-learning, blended learning, e-learning, lezingen, workshops etc. Wat ACMKC intrigeert is het overbrengen van kennis met kunde en vooral ervaringen voor een ieder die op elk moment daaraan behoefte heeft en vervolgens van een dusdanige kwaliteit van informatie wordt voorzien dat deze persoon een vertrouwd en waardevol gevoel krijgt bij de bron. We bouwen, naast een face-to-face relatie ook aan een virtuele relatie met de gebruiker (kan ook een deelnemer zijn van ons educatief programma).

We hebben nagedacht over hoe mensen vandaag de dag en in de toekomst informatie tot zich willen nemen met een hoog leereffect. “What’s in for me” is vaak de belangrijkste vraag die iemand voor zich beantwoord wil zien. Uiteraard zijn er nog tal van andere nieuwe innovatieve oplossingen waar wij nog niet bij hebben stilgestaan. Voor ons staat vast dat de gebruiker juiste en bruikbare informatie snel, bondig en gemakkelijk ter beschikking wil hebben. Het ‘Googelen’ is zowat een dagelijks ritueel voor velen geworden en het lijkt erop dat dit fenomeen tot de dagelijkse ontwikkeling bijdraagt. Het stelt in ieder geval mensen in staat om gesprekken of inzichten of wat dan ook aan de voorkant van elk contact mee te nemen. Kortom, mensen zijn in de voorbereiding voor iets vaak al goed geïnformeerd dus op de hoogte. Keuzen worden gebaseerd op de inmiddels verkregen informatie waarvoor je feitelijk nog niemand persoonlijk nodig hebt gehad. We kunnen met deze inzichten geheel zelfstandig informatie tot ons nemen of uitkristalliseren en maken geheel zelfstandig keuzen. We hebben blijkbaar de ander niet meer voor alles nodig. We kunnen nu (wereldwijd) al virtueel contact met elkaar maken door middel van de webcam, internet telefonie, internet forums, virtuele netwerk organisaties, Community of Practice, Community of Knowledge en ga zo maar door. Maar, het werkelijk overdragen van gevoel, authenticiteit, kennis, ervaringen, de expressie (mimiek) bij al deze technieken is nog steeds iets waardevols en zeer persoonlijk.
ACMKC wil zou dicht mogelijk bij de persoonlijke ervaring voor gebruikers komen en heeft voor dat doel tal van educatieve filmproducties (Andre Versteeg Media Productions te Rossum-The Netherlands) gemaakt. Deze filmproducties kunnen worden aangewend voor tal van doeleinden zoals:

 • Interviews met toonaangevende personen binnen een bepaald segment
 • Simulaties van gedrag en houding (reality en met acteurs)
 • Simulaties voor gesprekstechnieken, coaching etc. (reality en met acteurs)
 • Simulaties in een bepaald educatief programma onderdeel
 • Educatief materiaal (onderdeel van syllabus gedachte) binnen een bepaald (educatief) programma onderdeel
 • Virtuele coach of adviseur
 • Edutainment (educatie en kennisoverdracht op een leuke manier)
 • Bedrijfspresentaties en promotie
 • Simulaties voor teamwork en teamontwikkeling (reality en met acteurs)
 • Wetenswaardigheden (story telling en innovatie, virtuele publicaties resp. lezingen)
 • Culturen in de wereld.
 • Netwerken ontmoeten netwerken

We willen onze gebruikers/deelnemers op een zeer effectieve en efficiënte waardevolle informatie geven op grond waarvan een direct handelen mogelijk wordt. Afhankelijk van kan de gebruiker ook nog gebruik maken van andere ondersteunende oplossingen die ACMKC biedt. De feedback is uitermate professioneel georganiseerd.