Over ACMKC

 

“TRAIN YOUR MIND AND CHANGE YOUR BRAINS”

 

“Ik ben verandermanager” hoor ik vaak iemand zeggen en dan stel ik uit nieuwsgierigheid mijn oprechte vraag “Wat lever of biedt je dan?”. Vol interesse beluister ik dan graag het verhaal van de ander om vervolgens deelgenoot te mogen zijn van een mooie dialoog.

 

ALMA Change Management Knowledge Center is een initiatief van Eugène Valentijn. Sinds jaar en dag houdt hij zich samen met andere experts en netwerkpartners bezig met het ontwikkelen van nieuwe vormen en methoden in het vakgebied Verandermanagement en Leiderschap. Praktijk en wetenschap (klinische en neurobiologische aspecten binnen het geheel van de wetenschap) zijn de bronnen van zijn ervaring en kennis. Wetenschap komt tot stand door denken en verklaren; meten is weten. Wijsheid ontstaat door te voelen en te beleven. Het effectief kunnen organiseren en tevens leiden van veranderprocessen (transformaties) langs de menskant vormen daarin zijn ‘rode draad’. Uitvoeringsdiscipline staat daarbij voor hem hoog in het vaandel; het is voor hem de kernwaarde van succes in veranderprocessen. Modellen en systemen zijn daarbij mooie hulpmiddelen, maar de mens is degene die het anders denken en doen vorm en inhoud mag geven. Elk project of plan blijft immers mensenwerk; van en met elkaar.

 

Vanuit een rijke ervaring (internationaal en nationaal) en inzichten heeft hij een eigen verandermanagement methodiek ontwikkelt waardoor elke medewerker een veranderproces of project effectief kan managen (organiseren en leiden). Centraal daarin staat een geïntegreerde aanpak van zakelijke resultaten en de menskant.

 

De ACMKC Verandermanagement Methodiek© is gemakkelijk te gebruiken, toe te passen en levert een hoog rendement op als het gaat om resultaten. Een stap-voor-stap aanpak met een zeer handzame navigator (ACMKC Verandermanagement Navigator©) waarin een ieder die dat wil heel succesvol kan worden. De ACMKC Verandermanagement Methodiek© verschaft veel kennis en inzichten om op een uitdagende en spannende manier met deze prachtige materie aan de slag te kunnen gaan. Geen ‘truckendoos’ maar inzichten en ondersteunend materiaal dat ertoe doet. In een Vier Fasen model wordt je genavigeerd om een verandering succesvol langs de zakelijke en menskant te organiseren.

 

Wat beogen we daarmee te bereiken:

  • Een eenvoudig en begrijpelijke methodiek die gemakkelijk is toe te passen in een hoog tempo met tastbare succesmomenten voor een ieder die het aangaat;
  • Rendement op persoonlijke ontwikkeling en zakelijke resultaten die vandaag de dag ertoe doen.

Als Change Management Practitioner wordt je door ervaring en inzicht vanzelf een Change Management Professional.

 

Geluk koop je niet maar mag je voelen, beleven, delen en volgen door je eraan te verbinden vanuit je innerlijke IK en hoe je gezien wil worden. Daar word ik nou echt blij van. (Eugène Valentijn)

We hebben het over het 21ste Eeuws leiderschap met een sterk veranderend maatschappelijk denken over de mensheid. Wie je wilt zijn en hoe je daarin gezien (waarnemen en voelen) wil worden is bepalender dan ooit tevoren. Succes vanuit hart en ratio verbinden aan geluk als gemeenschappelijke deler voor het vergroten van ieders kwaliteit van leven. Dat willen we graag en daarin willen we progressies bereiken. Relationele betrekkingen worden belangrijker dan alleen het dirigerend aansturen van economische motieven en resultaten. Het internet heeft ons ontschotting van allerlei begrenzingen gebracht; contacten zijn opener en toegankelijk dan ooit en deze ontwikkeling gaat heel hard. De mens maakt het verschil in het bereiken van successen. De mens is degene die een bepaald rendement kan brengen en tonen. Het menselijk potentieel staat aan de basis van het bereiken van successen en niet de planmatig geplande resultaten. We zijn ons er steeds meer van bewust dat we vernieuwende vormen van samenwerkingen en relationele betrekkingen in bestaande modellen en strategieën moeten gaan integreren. Anders denken en voelen door anders te doen en handelen. Veranderingen pas managen als je zelf eigenaar bent van de verandering met het inzicht dat het goede antwoord niet altijd het juiste hoeft te zijn. Jouw waarden staan voor jouw waarheid, maar er zijn meerdere waarheden mogelijk. Kunnen en durven we ook los te laten en te ontvangen.

 

Is vertrouwen afgebakend en gevormd door teleurstellingen of een eigenschap die openheid en open staan als fundament heeft. Gaan we eerst beoordelen of gaan we veroordelen? We leren juist van elkaar door inzichten, ervaringen en informaties te delen en te aanvaarden.

 

 

Voor het eerst in de mensheid werken vier generaties met elkaar samen; de traditionalist, de Boomer, Generatie X,Y en Z en de Millennial.

 

Tenslotte is volgens mij succes pas echt mooi als je het mag delen, ontvangen en vieren met anderen die je daarin willen volgen en verbinden. Echtheid moet er zijn. Blije gezichten en eerlijke gevoelens tonen dat verwachtingen zijn uitgekomen. Ook daarin mogen we experimenteren (out of the box) en wellicht worden jouw eigen oorspronkelijke verwachtingen nog veel mooier en intenser door de ruimte die er ineens ontstaat . In die ruimte komen spontaniteit, flexibiliteit en creaties beter tot hun recht; geen opgetrokken muren vol weerstand. Aanvankelijke verwachtingen worden nog mooier en intenser. Draaglast en draagkracht zijn in balans en dat brengt rust, ruimte en vrijheid in je hoofd.

 

 

 Werkervaring en expertise van Eugène Valentijn:

  • Executive expert voor strategische (complexe) veranderingsprocessen in organisaties (profit en non profit).
  • Supervisor/coach/therapeut en adviseur op alle niveaus in een organisatie; ook op Governance niveau (RvT en RvC)
  • Docent op post graduate en HBO/MBA niveau in de vakgebieden van Verandermanagement, Leiderschap, Coaching, Integrale Veiligheidskunde, Gedrag en Sociale Vaardigheden (Therapeutisch/coachend psychoanalyse gedrag van mensen in organisaties) en Team Ontwikkeling.
  • Interim opdrachten met haalbaarheid studies voor organisatie ontwikkelingen, reorganisaties, fusies, gemeentelijke samenvoegingen en herindelingen, strategische marktpositioneringen (met name in het domein van non profit).
  • Begeleiden en consulteren in project- en procesmatig werken, strategisch en persoonlijk ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en vorming, competentie ontwikkelingen (gedragsvoorkeuren en veranderingen), leiderschapsontwikkelingen, reorganisaties (herinrichten), fusies e.d.